Studie Basisschool de Piramide Haarlem

Ontwerpend onderzoek voor stichting Mevrouw Meijer voor het hergebruik van na-oorlogse schoolgebouwen.

Project omschrijving

Wat gaan we doen met de naoorlogse scholen?
Er zijn in de periode 1950-1985 vele honderden scholen gebouwd om de grote naoorlogse kinderen te kunnen opvangen. Het was een tijd van wederopbouw en optimistisch geloof in de toekomst. De duizenden schoolgebouwen uit die periode, naderen nu het einde van hun levenscyclus. Een groot aantal is al gesloopt. Veel andere hebben respijt gekregen dankzij de crisis die de sloopplannen heeft vertraagd. Wat is hun lot. Moeten ze worden gesloopt of kunnen ze nog worden gerenoveerd. Deze scholen zijn toen zo ontworpen dat ze met gemak afgelopen halve eeuw aan onderwijsvernieuwingen hebben kunnen doorstaan en ze zouden nog jaren mee kunnen, als ze up-to-date worden gebracht.
Het onderzoek ‘Nieuw leven voor naoorlogse scholen’ is een initiatief van de stichting Mevrouw Meijer, een ideëel onderzoeksbureau dat zich speciaal richt op de verbetering van de schoolarchitectuur en de toekomst¬mogelijkheden van deze historische belangrijke generatie van schoolgebouwen. Daarbij ligt de nadruk op de grote maatschappelijke waarde van de basisschool en de bijdrage van de architectuur.

Schalkwijk Haarlem
Mevrouw Meijer gaf negen architecten de opdracht om door middel van ontwerpend onderzoek zichtbaar te maken hoeveel potentie een aantal oudere schoolgebouwen in het Haarlemse Schalkwijk nog hebben om te behouden, te renoveren en te verbeteren zodat ze weer tenminste veertig jaar meekunnen als aantrekkelijke en volwaardige onderwijs-gebouwen in het hart van de wijk.

Basisschool De Piramide Boerhaave, Boerhaavewijk
Mevrouw Meijer heeft ons gevraagd in meervoudige opdracht te onderzoeken en te ontwerpen aan De Piramide Boerhaave, een kleine basisschool in de Schalkwijkse buurt Boerhavewijk waarvan de toekomst meerdere onzekere factoren kent. Het ontwerpend onderzoek is bedoeld om vanuit de ruimtelijk en architectonische invalshoek te verkennen welke toekomstmogelijkheden er zijn. De school is momenteel gehuisvest in een karakteristiek jaren-zestig-gebouw dat echter in matige technische staat verkeert. Het ontwerp richt zich erop te onderzoeken of hergebruik van het schoolgebouw
door een ‘herbestemming van school naar school’ gelijkwaardig of zelfs superieur kan zijn aan nieuwbouw en bovendien financieel zeer aantrekkelijk kan zijn.
Hiervoor hebben wij een model ontwikkeld vanuit de stedenbouwkundige context. Door het hart van de wijk en de bestaande structuur van de school te transformeren naar lamellen ontstaat er een eenduidige, opgeruimde omgeving met kwalitiatief hoogwaardige publieke ruimtes en verbiningen. De twee klaslokaal-lamellen worden aan elkaar gekoppeld middels een ‘planten-kas’. Hiermee krijgt de school in plaats van gangzones een grote overdekte gezamelijke ruimte welke tevens een belangrijke rol kan spelen in de opwekking en beheersing van energie en klimaat.

Opdrachtgever

Stichting mevrouw Meijer namens Gemeente Haarlem

Overige adviseurs

Juan Nibbelink (interieurontwerp)

Status project

Toggle Content goes here

Toggle Title

Status project


Studie eind 2014/begin 2015